Nếu Làm Bằng Gió Thì Sẽ Được Trả Lương Bằng Khói | OF-201

Nhận lương là một động lực rất tốt để làm việc hiệu quả. Thế nhưng có đi có loại mới toại lòng nhau. Nếu làm việc không hiệu quả thì làm sao lại được đòi trả lương?

Đừng khôn lỏi mà nghĩ rằng chẳng cần làm việc nhiều, chỉ cần mỗi lần sếp đi qua giả vờ làm việc mà vẫn sẽ được trả lương. Nếu cứ mãi như vậy, chắc chắn sẽ chẳng được trọng dụng và sẽ chỉ có “khói” mà hít thôi.

In Stock

Sku:OF-201

190.000 VNĐ670.000 VNĐ (chưa VAT)

Clear selection